Vodni stroji in hidromehanska oprema
VODNE TURBINE

Podjetja v okviru skupine Litostroj Power razvijajo, projektirajo, proizvajajo, obnavljajo, nadgrajujejo, dobavljajo in spuščajo v pogon vse vrste vodnih turbin, črpalk in hidromehanske opreme za hidroelektrarne. Možni so tudi projekti »na ključ«.


Peltonove turbine

 Pelton
Osnovne lastnosti
 • padci od 50 m do 1.500 m
 • moči do 150 MW
 • premeri gonilnika od 400 mm do 4.000 mm
Izvedbi
 • Peltonova turbina z vodoravno gredjo
  • Primerna je za moči do 60 MW.
  • Opremljena je z eno ali več (do tremi) šobami.

 • Peltonova turbina z navpično gredjo
  • Dosega moči do 150 MW.
  • Opremljena je z dvema do šestimi šobami.
Francisove turbine

 Double Francis
Osnovne lastnosti
 • padci od 10 m do 700 m
 • velik razpon pretokov
 • moči do 350 MW
 • premeri gonilnika do 7.000 mm
 • velik razpon imenskih vrtilnih frekvenc
Izvedbi
 • Francisova turbina z navpično gredjo
  • Navpična izvedba je primerna za turbine z večjo močjo.
  • Jekleno spiralno ohišje okroglega preseka je spojeno s tlačnim cevovodom.
  • Sesalna cev je kolenasta.

 • Francisova turbina z vodoravno gredjo
  • Vodoravna izvedba je primerna za hidroelektrarne z manjšo močjo.
Kaplanove turbine

 Kaplan
Osnovne lastnosti
 • padci od 5 m do 75 m
 • moči do 120 MW
 • premeri gonilnika do 10.000 mm
Izvedbe
 • Dobavljamo Kaplanove turbine z navpično in vodoravno gredjo.
 • Opremljene so s spiralnim ali polspiralnim ohišjem ali pa je gonilnik nameščen v odprti jašek. 
Tipi
 • Kaplanova turbina
  • Turbina je dvojno krmiljena: s krmiljenimi gonilnimi lopatami in ločeno krmiljenimi vodilnimi lopatami.
  • Dvojno krmiljenje omogoča optimalen izkoristek v širokem obratovalnem območju.
  • Ta tip turbine odlikuje visok izkoristek pri vseh močeh, od najmanjše do največje moči.

 • Propelerska turbina – podobna je kaplanovi vendar z nepremično vpetimi gonilnimi lopatami
  • Turbina je enojno krmiljena z vodilnimi lopatami kot Francisova turbina.
  • Zaradi preprostejše zasnove in višje vrtilne frekvence se z njimi nadomešča starejše Francisove turbine, ki so nameščene v hidroelektrarnah z nizkimi padci (do 10 m).
  • Višja imenska vrtilna frekvenca omogoča manjši in cenejši generator.  

 • Kaplanova turbina z nepremičnimi vodilnimi lopatami
  • Turbina je enojno krmiljena s krmiljenimi gonilnimi lopatami. S takšnim krmiljenjem se doseže višji izkoristek v širšem obratovalnem območju v primerjavi s propelersko turbino.
Cevne turbine

Bulb
Osnovne lastnosti
 • padci od 1,5 m do 30 m
 • moči do 50 MW
 • premeri gonilnika do 6.500 mm
Tipi
 • Turbina s hruško
  • Turbina s hruško je aksialna turbina z vodoravno gredjo z aksialnim vtokom vode na vodilnik.
  • Opremljena je z ravno sesalno cevjo s stožcem.
  • Omogoča velik pretok in posledično veliko moč tudi pri nizkih padcih.
  • Generator z neposrednim pogonom je nameščen v hruški. Ta je pritrjena na predvodilnik turbine.

 • Turbina v jašku
  • Podobna je turbini s hruško, le da je generator nameščen v jašku v pretočnem traktu.
  • Generator je navadno povezan s turbinsko gredjo prek zobniškega prenosnika, ki je nameščen v turbinskem jašku in omogoča, da se kljub nizki vrtilni frekvenci turbine generator vrti z visoko frekvenco. Zato so donosne celo tovrstne hidroelektrarne z zelo nizkimi padci.
  • Možna je tudi izvedba z neposrednim prenosom vrtilnega momenta med turbino in generatorjem.

 • Turbina S
  • Turbina S je turbina z vodoravno gredjo z aksialnim vtokom vode na vodilnik.
  • Opremljena je s sesalno cevjo "S" oblike z enim ali dvema kolenoma.
  • Gred je speljana skozi koleno sesalne cevi.

 • Aksialna turbina z navpično gredjo – Turbina tipa Saxo
  • Voda aksialno priteka v vodilnik.
  • Generator je nameščen nad turbino.
  • Gred je speljana skozi vtočno koleno.
  • Sesalna cev je lahko ravna ali pa z enim kolenom.
Črpalke  - turbine
Pump storage

Črpalne turbine so nameščene v akumulacijskih hidroelektrarnah s prečrpavanjem.    

Osnovne lastnosti
 • padci oz. črpalne višine od 30 m do 720 m
 • izhodne oz. vhodne moči do 350 MW
 • premeri gonilnika oz. rotorja do 6.000 mm
Tipi
 • Francisova črpalna turbina
  • Črpalka-turbina s Francisovim gonilnikom oz. rotorjem dosega primerno velik izkoristek v obeh smereh delovanja.
  • Črpalka in turbina združena v enem agregatu.

 • Deriazova črpalna turbina
  • Primerna je za nižje padce (do 50 m).
  • Diagonalni gonilnik oz. rotor je opremljen s krmiljenimi lopatami.
  • Odlikuje jo optimalen izkoristek v širokem obratovalnem območju.
Male turbine

Med male vodne turbine štejemo agregate do moči 15 MW.

Tipi
 • Francisove ali Kaplanove turbine s spiralnim ohišjem.
 • Propelerske in Kaplanove turbine
 • Cevne turbine agregatov s kotnim prenosnikom momenta.
 • Reifensteinove turbine (brez vodilnika)
 • Cevne turbine tipa S
 • Peltonove turbine
 • Francisove turbine v izvedbi dvojčkov ali dvojnih turbin.

Tehnične razlike opreme v primerjavi z velikimi vodnimi turbinami
 • Poenostavljene, kompaktne konstrukcijske izvedbe turbine in generatorja.
 • Opremo se krmili preprosteje in z višjimi tlaki regulacijskega olja.
 • Ležaji in momentni prenosniki navadno ne potrebujejo dodatnega hlajenja.
 • Ne potrebujejo sistema komprimiranega zraka in podobne opreme.
 • Gonilnik je lahko neposredno nasajen na generatorsko gred.


 
 
 
European reliability. Worldwide flexibility.
Litostrojska cesta 50, 1000 Ljubljana - Slovenija (SI)
Tel: +386 1 5824 102 Fax: +386 1 5824 171
E-mail: info@litostrojpower.eu
(c) Litostroj Power Kontakt Pravno obvestilo Avtorji
litostroj