Vodni stroji in hidromehanska oprema
HIDROMEHANSKA OPREMA

Podjetja v okviru skupine Litostroj Power  razvijajo, projektirajo, proizvajajo, dobavljajo in spuščajo v pogon spodaj navedeno hidromehansko opremo. Možni so tudi projekti »na ključ«.

Lopute

Lopute DN750 – 5600mm; PN0,04 – 6 MPa

Lopute so sestavljene iz cevastega ohišja, v katerem se premika eno- ali dvoploščno telo lopute. Navadno se zapirajo s pomočjo uteži ali hidravličnega momenta in odpirajo z oljnimi servomotorji, ki pridobivajo tlak iz lastne tlačne naprave ali neposredno iz turbinskega agregata. Uporabljajo se predvsem v primeru majhnih padcev, manjših pretokov in velikih premerov cevovodov.

Predturbinska loputa

Predturbinska loputa je nameščena med tlačnim cevovodom ter turbinskim agregatom in je namenjena zaustavitvi pretoka vode v primeru mirovanja agregata, vzdrževanja ali izrednih razmer.

Varnostna loputa

Varnostna loputa je podobna predturbinski loputi in je namenjena zapiranju v izrednih razmerah. Ekscentrična namestitev telesa lopute omogoča tendenco samodejnega zapiranja, kar omogoča zaprtje lopute tudi v primeru izpada krmilne enote.

Servisna loputa

Servisna loputa je namenjena dostopu do hidromehanske opreme in omogoča njeno vzdrževanje.

Loputa namakalnih sistemov

Posebej oblikovana loputa namakalnega sistema je namenjena učinkovitemu nadzoru in upravljanju večjih namakalnih sistemov.
Kroglični zasuni


Kroglični zasuni DN 400 – 2700mm; PN0,2 – 8,2 MPa

Kroglični zasuni zagotavljajo neoviran pretok vode in so s svojo trdno konstrukcijo še posebej primerni za visoke tlake in pretoke vode, povzročene z višjimi padci.

Sferični zasun
Sferični zasun se zapira s pomočjo uteži in odpira z oljnimi servomotorji, ki pridobivajo tlak iz lastne tlačne naprave ali neposredno iz turbinskega agregata. Tesnjenje zagotavljajo premična tesnila, ki jih krmilna enota po zaprtju pritisne ob telo zasuna.

Kroglični zasun
Kroglični zasun s svojim kroglično oblikovanim telesom zagotavlja popolno tesnjenje tudi v primeru večjega tlaka, a otežuje natančno reguliranje pretoka.
Konični zasuni
Konični zasuni DN150 – 2600mm; PN0,2 – 4MPa

Konični zasun je namenjen uničevanju energije pri izpustu vode v okolico. Primeren je za uničevanje energije pri nizkih in srednjih tlakih. Uničevanje energije je doseženo z posebno oblikovano šobo, ki meša vodo z okoliškim zrakom. Možna je aplikacija s podvodnim izpustom.
Zasuni z votlim curkom


Zasuni z votlim curkom so, tako kot konični zasuni, namenjeni uničevanju energije pri izpustu vode v okolico. V primerjavi z koničnimi zasuni so primernejši za uničevanje energije pri visokih tlakih in so namenjeni preprečevanju škode v okolici, ki jo povzroči izpust vode pod visokim tlakom. Za razliko od koničnega zasuna so le omejeno primerni za podvodni izpust.
Iglasti zasuni
Iglasti zasuni se uporabljajo za pretoke pod visokim tlakom, kjer je potrebno natančno uravnavanje in konstanten pretok. Uporabljajo se lahko kot uničevalec energije, a so zaradi zahteve po rednem vzdrževanju manj primerni.
Zapornice

Zapornica v sesalni cevi
Zapornica v sesalni cevi se uporablja za zaprtje sesalne cevi v primeru vzdrževanja turbinskega agregata. Glede na velikost sesalne cevi je lahko sestavljena iz več elementov, ki se nameščajo s pomočjo namenskega ali mobilnega dvigala.

Drsne zapornice
Drsna zapornica je najenostavnejša oblika zapornice in je namenjena uravnavanju nivoja in pretoka vode skozi kanal. Sestavljena je iz zapornice in dvostranskega vodilnega okvirja, po katerem zapornica drsi gor in dol. Tesnjenje je zagotovljeno s tlakom vode, ki zapornico pritiska na vodilni okvir. 

Kotalna zapornica
Kotalna zapornica je podobna drsni zapornici. Razlikuje se po stransko nameščenih kolesih, ki drsijo po vodilnem okvirju. Največkrat je vgrajena kot varnostni element, sposoben samodejnega zapiranja pod lastno težo, ne glede na stanje pretoka.

Radialna zapornica
Radialna zapornica spominja na polkrožni izsek cilindra in je največkrat namenjena uravnavanju poplavnih voda na jezovih in večjih hidroelektrarnah. Nameščena je na nosilnih rokah, zasidranih v konstrukcijo jezu. Lahko je opremljena z dodatnim krilom, ki omogoča uravnavanje nivoja vode.

Zagatnica
Zagatnice so zvarjena kovinska konstrukcija, namenjena zapiranju pretoka vode skozi kanal. Glede na velikost kanala so sestavljene iz več elementov, ki se s pomočjo namenskega ali mobilnega dvigala namestijo v nosilni okvir.
Čistilni stroji


  • avtomatski stacionarni ali premični čistilni stroji
  • uporaba: v hidroelektrarnah in na črpalnih postajah


 
 
 
European reliability. Worldwide flexibility.
Litostrojska cesta 50, 1000 Ljubljana - Slovenija (SI)
Tel: +386 1 5824 102 Fax: +386 1 5824 171
E-mail: info@litostrojpower.eu
(c) Litostroj Power Kontakt Pravno obvestilo Avtorji
litostroj